دریافت: جزوه اقتصاد کلان دانشجویان رشته های مدیریت

این فایل درباره ی جزوه اقتصاد کلان دانشجویان رشته های مدیریت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
کلمات کلیدی:جزوه اقتصاد کلان,دانشجویان رشته های مدیریت,,

34 صفحه pdf

جمع بندی و مرور سریع برای امتحان پایان ترم

سرفصل های این جزوه

فصل اول: اندازه گیری سطح فعالیت های اقتصادی

فصل دوم : بررسی عوامل تشکیل دهندگان کل

فصل سوم : تعادل در اقتصاد کلان

فصل چهارم : تعادل بازار و کالا

ادامه مطلب و دریافت فایل